Informacje o tegorocznej wymianie

WYMIANA SZKOLNA 2016/17

PARTNER: Peter-Viescher-Schule w Norymberdze.

Wymiana jest wspierana finansowo przez dotację z Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Dotacja jest wypłacana uczestnikom po zakończeniu obu części programu.

PROGRAM WYMIANY (CZĘŚĆ W NORYMBERDZE)