Stołówka

W roku szkolnym 2016/2017 obiady będą wydawane od 12 września 2016 r. do 21 czerwca 2017 r. Rodzice, których dzieci będą korzystać z obiadów proszeni są o wydrukowanie umowy korzystania ze stołówki szkolnej wraz z załącznikiem do umowy w dwóch egzemplarzach i dostarczenie ich do intendenta lub sekretariatu do dnia 6 września 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Obiady wydawane są w godzinach 12:00 – 14:00. Dla uczniów gimnazjum na długiej przerwie od 13:30 do 13:50.