Rada Rodziców

W dniu 11. 09. 2013r. Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 39 podjęła uchwałę o wysokości składek i terminach płatności:

Wysokość składki za drugie dziecko uczęszczające do Gimnazjum wynosi 30 zł na semestr, a za każde kolejne – 20 zł na semestr.

Trzy klasy, z których w wyznaczonym terminie wpłaci składkę największa ilość uczniów (w przeliczeniu procentowym), otrzymają premię w postaci:

UWAGA! Zmiana numeru konta do wpłat!
Wpłaty należy przekazywać na konto Rady Rodziców nr: 83 1600 1462 1844 3637 4000 0001