Rekrutacja

ZASADY NABORU
do GIMNAZJUM nr 39 w Krakowie
na rok szkolny 2016/2017

W związku ze zmianami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, które będą obowiązywać począwszy od roku szkolnego 2016/2017, na prośbę Wydziału Edukacji UM przekazujemy rodzicom i uczniom klas szóstych informacje zawarte w załączonych dokumentach:
Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie kryteriów naboru.
Pismo dotyczące rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

Informacje ogólne

  1. Nabór do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 przeprowadzany jest w systemie elektronicznym za pośrednictwem szkół podstawowych.
  2. Dzieci nie objęte elektronicznym systemem naboru (ze szkół niepublicznych, niesamorządowych i spoza gminy Kraków) składają pisemne podanie bezpośrednio w sekretariacie gimnazjum.

Pełny takst Regulaminu

OFERTA REKRUTACYJNA

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy nabór do następujących grup rekrutacyjnych:

Po zakończeniu naboru grupy rekrutacyjne będą przekształcone w odpowiednie klasy.

Klasa przygotowująca do DSD oferuje:

Czas wolny z językiem niemieckim:

Klasy DSD szczycą się wieloma sukcesami:

Kryteria rekrutacyjne:
– Wśród kandydatów do klasy DSD zostanie przeprowadzony test predyspozycji językowych.
– Test predyspozycji językowych odbędzie się dnia 18. 05. 2016 r. o godzinie 16. Prosimy o zebranie się w holu głównym szkoły.
– Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku testu predyspozycji językowych nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy uczeń wykazuje zdolności do kształcenia w klasie DSD.
– O przyjęciu do klasy decyduje ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu po szóstej klasie i świadectwa szkolnego.

Klasa ogólnodostępna z dodatkowymi zajęciami sportowymi (siatkówka, piłka nożna) oferuje:

Kryteria rekrutacyjne:
– udokumentowana przynależność klubowa
– zaświadczenie wydane przez klub złożone razem z dokumentacją,
– w przypadku dużej ilości chętnych o przyjęciu do klasy zadecyduje konkurs świadectw i dodatkowy test sprawnościowy.

Klasa ogólnodostępna z zajęciami poszerzającymi zainteresowania geograficzne i krajoznawcze oferuje:

Klasa ogólnodostępna z zajęciami poszerzającymi zainteresowania matematyczno–informatyczne oferuje:

Klasa ogólnodostępna, poszerzająca zainteresowania humanistyczne, dziennikarskie i filmowe oferuje:

Klasa z poszerzonym programem nauczania języka angielskiego oferuje:

Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczestniczenia w licznych dodatkowych zajęciach wszechstronnie poszerzających zainteresowania.

BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

PRZEPISY REKRUTACYJNE

Kandydat do gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, ma możliwość dokonania wyboru dowolnej liczby szkół (wskazuje się kolejność wybranych gimnazjów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych szkół) oraz ma możliwość wyboru dowolnej liczby grup rekrutacyjnych w ramach danego gimnazjum. Na ostatniej pozycji kandydat powinien zaznaczyć w szkole obwodowej grupę rekrutacyjną, która ma zaznaczone kryterium obwodowości. Postępowanie takie zapewni – w razie niezakwalifikowania się do wcześniej wskazanych grup – miejsce w szkole obwodowej. Kandydat, który chce się dostać tylko do gimnazjum obwodowego (tj. w gimnazjum obwodowym do grupy rekrutacyjnej, która ma zaznaczone kryterium obwodowości), powinien zaznaczyć je na pierwszym miejscu, a pozostałych miejsc już nie wypełnia, ponieważ gimnazjum obwodowe musi go przyjąć (dot. grupy rekrutacyjnej, która w gimnazjum obwodowym ma zaznaczone kryterium obwodowości).

Przejdź na stronę rekrutacji elektronicznej