Przepisy i dokumenty

Statut Gimnazjum nr 39 w Krakowie

Szkolny program wychowania na lata 2014-2017

Program profilaktyki na lata 2014-2017

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Gimnazjum nr 39

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/17

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

Regulamin Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w ZSP 5.

Formularz zgłoszeniowy do SPInKa ZSP5 zał. nr 1