Przepisy i dokumenty

Statut Gimnazjum nr 39 w Krakowie

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Gimnazjum nr 39

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

Regulamin Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w ZSP 5.

Formularz zgłoszeniowy do SPInKa ZSP5 zał. nr 1

Procedura wydawania duplikatów: legitymacji szkolnej, karty rowerowej, karty motorowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Gimnazjum nr 39 w Krakowie