Przepisy i dokumenty

Statut Gimnazjum nr 39 w Krakowie

Szkolny program wychowania na lata 2014-2017

Plan wychowawczy na rok szkolny 2016/17

Program profilaktyki na lata 2014-2017

Program działań profilaktycznych w roku szkolnym 2016/17

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Gimnazjum nr 39

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/17

Regulamin korzystania z darmowych podręczników