Misja szkoły

Zadaniem naszej szkoły jest nauczanie i wspieranie Rodziców w wychowywaniu młodego człowieka tak, by w przyszłości stał się jednostką wartościową, otwartą na świat i innych ludzi, umiejącą znaleźć swoje miejsce w „małej i wielkiej ojczyźnie”.

Wszechstronny jego rozwój umożliwiają podjęte działania edukacyjne i wychowawcze, które mają oparcie w:

Młody człowiek, którego rozwój intelektualny, emocjonalny i moralny wspomagamy, po ukończeniu gimnazjum: