DSDI

Logo DSD

Co to jest program DSD?

Od 1999 roku nasze gimnazjum należy do elitarnego grona krakowskich szkół z programem DSD, współfinansowanym przez rząd Federalnej Republiki Niemiec. Program ten ma na celu przygotowanie uczniów do egzaminu DSDI (poziom językowy A2/B1) w gimnazjum oraz DSDII (poziom językowy B2/C1) w liceum. Rokrocznie w/w egzaminy są przeprowadzane w krakowskich szkołach. Część pisemna jest sprawdzana i oceniana przez centralną komisję w Niemczech, a część ustna przez komisję szkolną, składającą się z nauczycieli germanistów i koordynatorów programu DSD. Obydwa egzaminy są fakultatywne i bezpłatne.

Co to jest model krakowski DSD?

Nasze gimnazjum znajduje się wśród ośmiu szkół posiadających licencję do przeprowadzenia egzaminu DSDI. Nad sprawnie przebiegającą współpracą wszystkich szkół, szkoleniami oraz pomocą dla nauczycieli trzymają pieczę pani Krystyna Götz, pani Sabine-Maya Schlattner – koordynatorki programu rządowego Republiki Federalnej Niemiec ds. delegowania niemieckich nauczycieli i organizacji egzaminów DSD w Polsce oraz pan Waldemar Grzebień – przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa.

Dlaczego warto zdać egzamin DSDI i DSDII?

Pozytywny wynik uzyskany na egzaminie daje uczniom możliwość podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku w krajach niemieckiego obszaru językowego bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów językowych. Posiadanie dyplomu językowego na poziomie C1 jest również atutem dla studentów polskich uczelni ubiegających się o stypendia, np.: w Niemczech. Osoby posiadające dyplom DSDI lub DSDII zwiększają również swoje szanse na rynku pracy, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim za granicą.

Jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu DSDII?

Egzamin przewidziany jest tylko dla uczniów liceów ogólnokształcących objętych programem DSDII. Do egzaminu nie zostają dopuszczone osoby przygotowujące się indywidualnie, tzn.: nie będące uczniem klasy DSD. Aby podjąć naukę w klasie DSD w wybranym liceum (w Krakowie są to licea o numerach: I, II, V, VI oraz VIII) należy zdać egzamin DSDI, przeprowadzany w klasie trzeciej gimnazjum. Egzamin DSDI jest przewidziany dla uczniów klas DSD uczących się języka niemieckiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Tak więc nauka w klasie DSD w naszym gimnazjum daje lepsze perspektywy na przyszłość i staje się przepustką do kariery zagranicznej.

Dlaczego warto wybrać klasę DSDI w naszym gimnazjum?

Czym możemy się pochwalić?

Rok szkolny Ilość osób podchodzących do egzaminu Ilość osób, które zdały egzamin Procentowa zdawalność egzaminu
2009/2010 22 21 95%
2010/2011 16 14 87%
2011/2012 18 17 95%
2012/2013 20 18 87%
2013/2014 20 20 100%
2014/2015 23 24 96%

Dalsze informacje o programie DSD dostępne są na poniższych stronach internetowych:

http://www.auslandsschulwesen.de
http://www.facebook.com/auslandsschulwesen
http://www.pasch-net.de/
http://www.kmk.org/bildung-schule/auslandsschulwesen/deutsches-sprachdiplom.html
Zapraszamy również do zapoznania się z treścią ulotki.