Wykorzystanie rezultatów

Pomysł projektu narodził się po kursie szkoleniowym Comeniusa, Slamit w Ennis (Irlandia). Kurs był skierowany do szkolnych bibliotekarzy w celu usprawnienia ich pracy poprzez porównanie doświadczeń w pracy w bibliotekach europejskich.

– Kiedy ukończymy projekt i podręcznik nowych strategii nauczania przedstawimy wyniki na kursie szkoleniowym Comeniusa.

– Chcielibyśmy również przedstawić  posumowanie i raporty ewaluacyjne na stronie internetowej –www.slamit.org

– Lokalnie opublikujemy raporty na szkolnych stronach internetowych

– Zorganizujemy spotkania z rodzicami, na których poinformujemy szkolnych partnerów o zadaniach projektu. Również podamy informacje do mediów lokalnych.

– Wyniki projektu zostaną wykorzystane w szkolnym planie, zarówno dla niższych i wyższych poziomów szkół

– Podzielimy się doświadczeniami z sąsiadującymi szkołami

– Opracujemy nowe strategie nauczania w celu zbierania informacji z różnych źródeł. Będą one dostępne w sieci internetowej szkolnych bibliotek

– Wszystkie nasze doświadczenia związane z korzystaniem z MediaWiki będą dostępne w sieci TIK. Korzystanie z MediaWiki było włączone w  nasz plan TIK. W roku 2007 była to nowość, więc nasze szkoły mają bardzo małe doświadczenie w tej dziedzinie.

– Powstanie artykuł dotyczący zalet i wad projektu

– Planujemy podzielić się naszymi doświadczeniami publikując je w lokalnej prasie i przygotowując wystawę w szkole i w miejscowej bibliotece

– Chcielibyśmy bardzo zachęcić inne szkoły do uczestnictwa w projekcie oraz pomóc im poprzez  podzielenie się naszymi doświadczeniami

– Aby utrzymać dobre funkcjonowanie projektu ważne jest aby każdy, kto pracuje w szkole wziął udział w co najmniej jednym spotkaniu dotyczącym projektu. W czasie trwania projektu tylko nauczyciele języków obcych oraz nauczyciele klas biorących udział w projekcie są bezpośrednio zaangażowani. Naszym życzeniem jest, aby wszyscy osiągnęli ten sam poziom umiejętności i wiedzy co uczestnicy projektu. Dlatego ważne jest, aby projekt nie był rzeczą przypadkową, ale przedsięwzięciem skoordynowanym i spójnym. Wówczas można podzielić się rezultatami projektu  z innymi szkołami.