O projekcie

Grupa reprezentująca pięć państw: Polskę, Czechy, Norwegię, Hiszpanię i Danię, podjęła decyzję o stworzeniu wspólnego projektu w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comenius.
Na koordynatora działań wybrano szkołę w Norwegii. Pierwsze ustalenia dotyczące założeń projektu podjęto dzięki wymianie listów e-mailowych. Główne założenia powstały podczas spotkania przygotowawczego, które odbyło się we wrześniu 2008 w miejscowości Humpolec (Czechy).
Ostatecznie projekt otrzymał tytuł: Wizerunek innych – tworzenie pytań i został złożony do Agencji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w terminie składania wniosków.

15 maja 2009 r. Fundacja Rozwoju Systemu Oświaty opublikowała listę wniosków, które spełniły wymogi merytoryczne i formalne. Nasz wniosek zajmuje bardzo wysoką  – 73 pozycję – spośród 830 wniosków zgłoszonych przez szkoły. Ostateczną decyzję Fundacji poznaliśmy w lipcu 2009 r. Projekt otrzymał refundację finansową. Z naszej grupy odpadło gimnazjum z Czeskiej Republiki.

Opis projektu

Osiągnięcie celów poprzez następujące trzy elementy projektu:

  1. Zaangażowanie uczniów  w pisanie listów mailowych do rówieśników z innych krajów („Wizerunek kogoś innego” na stronie www.europenaschoolproject.org/image_material/default.htm )
  2. Wykorzystanie platformy MediaWiki do prezentacji projektów i blogów uczniów
  3. Przedstawianie stron internetowych szkół partnerskich w języku angielskim

Cele dla nauczycieli

Cele dla uczniów

Przydział czynności w projekcie „Q-task”

Nauczyciele Czynności Terminy
Aleksandra Kruk Listy mailowe (cz.1)
Raport ewaluacji
Strona internetowa Polska na platformie Media Wiki
do końca X
do 25.X.2009
początek II 2010
Klaudia Wrzecionek
Tomasz Pacut
Christmas cards
Strona internetowa Polska na platformie Media Wiki
XI/XII 2009
początek II 2010
Mariusz Gotfryd Tablica informacyjna o projekcie
Prezentacja Polski na platformie Media Wiki
XI 2009
I 2010
Renata Świętek Środowisko naturalne Polski
Region Małopolski. Kraków.
III 2010
Małgorzata Urbańska Informacja o projekcie na witrynie szkolnej początek XI 2009
Tomasz Lech Tablica informacyjna o projekcie Comenius
Link o programie Comenius na stronie internetowej
XI 2009
początek XI 2009
Jolanta Pytel Rozliczenie delegacji
Raport ewaluacji
Listy mailowe (cz.1.)
do 21 X 2009
do 25 X 2009
do końca X 2009