O partnerach

Szkoły partnerskie

1. Karmoy, Norwegia

Szkoła jest usytuowana w miejskiej części wyspy Karmoy, na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Kilkoro dzieci pochodzi z terenów wiejskich. Większość rodziców pracuje w sektorze usług i w różnych rodzajach przemysłu – stoczniowym, olejowym i aluminiowym. Szkoła znajduje się w pobliżu miasta Haugesund, które jest na stałym lądzie. Wyspa jest połączona z lądem mostem. Większość uczniów  to Norwedzy, ale mamy niewielką ilość imigrantów lub uchodźców oraz uczniów ze szczególnymi potrzebami.
Strona szkoły w Karmoy

2. Vilanova I La Geltrú, Hiszpania

65 tys. mieszkańców. Wielu uczniów pochodzi z zagranicy; mają bardzo zróżnicowaną wiedzę. Nauczyciele mają zamiar podnieść poziom umiejętności w informatyce i znajomości języka angielskiego uczniów poprzez współpracę ze szkołami z Europy.  Kadra nauczycielska liczy również na pozyskanie nowatorskich rozwiązań w poziomach nauczania.
Strona szkoły Arjau

3. Albertslund, Dania

Szkoła powstała 1 VIII 2008r. na bazie dwóch mniejszych szkół. 30 – 35% uczniów  to imigranci lub uchodźcy. Istnieją dwie klasy, grupujące dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Strona szkoły w Albertslund

4. Kraków, Polska

Gimnazjum nr 39 jest usytuowane na przedmieściach Krakowa – historycznego i kulturalnego centrum, będącego niegdyś stolicą Polski, w dzielnicy Nowa Huta. Odległość od centrum jest niedaleka, a komunikacja jest bardzo dobra (dotarcie do centrum zabiera 20 minut). Uczniowie pochodzą z rodzin, w których rodzice są raczej młodzi, więc nie ma luki pokoleniowej. Wielu uczniów interesuje się sportem, trenują koszykówkę.

Podział zadań w projekcie

– Grupa Comenius w Norwegii przewodniczy projektowi, koordynuje aplikacje i spotkania i dogląda, aby projekt posuwał się naprzód.

– Grupy Comenius są we wszystkich szkołach. Składają się one z co najmniej dwóch nauczycieli.  Jeden nauczyciel jest osobą kontaktową, z którą koordynator jest w kontakcie za pomocą maili. Jeśli system TIK  zepsuje się, korzystamy z telefonu, faksu lub Skype’a . Dyrektorzy są częścią grupy, która odpowiada za dotrzymywanie terminów, zadań i włączania projektu do różnych planów szkolnych.

– Wszyscy partnerzy będą organizatorami spotkania i zorganizują szkolne i kulturalne wizyty (Republika Czeska organizowała Wizytę przygotowawczą).

– Wszyscy partnerzy utworzą szkolną stronę internetową, aby przedstawić życie codzienne szkoły, środowisko i organizacje.

Będzie to podstawą do opisania powyższych danych na stronie internetowej w języku angielskim.

– Wszyscy partnerzy będą pomagać nauczycielom i uczniom w osiągnięciu lepszych kompetencji w TIK i umiejętności językowych.

– Partnerzy wspólnie stworzą podręcznik, który będzie wykorzystywany przy projektach ICT , opartych  na pracy prof. Rossa Todda i autorów Sandi Zwaaan i Carol Koechlin.

– Hiszpania i Republika Czeska miały wcześniejsze projekty krajowe i europejskie, w których korzystano z  kwestionariuszy jako metodzie pracy używającej TIK. Doświadczenia te zostaną udostępnione partnerom.

– Polska i Dania przedstawią jak można w tworzeniu projektu wykorzystać pracę i zasoby szkolnych bibliotek. Dania zajmie się włączeniem uczniów w różne projekty wykorzystujące fotografię i video.

– Republika Czeska i Norwegia były partnerami w projekcie Comenius i podzielą się swoimi doświadczeniami z pozostałymi szkołami, aby pomóc im w pracach nad projektem.