Regulamin

Regulamin Biblioteki

  1. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na 2 tygodnie.
  2. W bibliotece obowiązuje cisza.
  3. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
  4. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zagubienia lub zniszczenia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości zniszczonej (zagubionej) książki.
  5. Za przetrzymywanie książek obowiązują kary umowne w postaci artykułów piśmienniczych (np. bloki techniczne, taśmy klejące, koperty).
  6. Wypożyczone książki muszą być zwrócone najpóźniej do biblioteki na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
  7. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia z biblioteką.
  8. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo zatrzymać świadectwa uczniom, którzy nie oddali książek przed końcem roku szkolnego.