Nauczyciel bibliotekarz

Do obowiązków nauczyciela-bibliotekarza należy:

Nauczyciel-bibliotekarz, mgr Jolanta Pytel, przeprowadza lekcje biblioteczne w ramach realizacji programu: Edukacja czytelnicza i medialna.

Klasy I:

Klasy II:

Klasy III: