Aktualności

Innowacja pedagogiczna „Gimnazjalista nie taki zły” – biblioterapia dla uczniów kl. 0 i 1  dotyczy rozwijania wśród uczniów umiejętności czytelniczych, poznawczych i manualnych przy pomocy różnego typu zajęć, które wzajemnie się uzupełniają.

Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie i  rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci oraz zapoznanie ze starszymi koleżankami i kolegami z gimnazjum.

Cele szczegółowe:

• rozbudzenie nawyku czytania
• rozwijanie słownictwa
• inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć
• integrowanie grupy i współdziałanie w zespole;
• rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności i odkrywania rzeczy nowych
• przełamanie bariery strachu wobec gimnazjalistów